Dirigent : Karl Veen

Sopranino

Brechtje Riemersma

Sopraan saxofoon

Gerard Garst
Sibbele Wijnia
Monique Dijkman

Soprillo

Sibbele Wijnia

Alt saxofoon

Cor Hanenburg
Bernadette Berends
Froukje de Haan

Tenoor saxofoon

Leo Smid
Jelle Visser
Nelleke van der Veen

Bariton saxofoon

Wilma Hallema
Robert Blaakmeer

Bas saxofoon

Peter de Vries

Tubax 

Jaap Kastelein

Het Saxofoonorkest samenstelling

Het Saxofoonorkest 2023

Achterste rij:
Karl Veen, Jaap Kastelein, Peter de Vries, Robert Blaakmeer, Wilma Hallema

Voorste rij:
Nelleke van Veen, Jelle Visser, Leo Smid, Froukje de Haan, Bernadette Berends, Cor Haneburg, Monique Dijkman, Sibbele Wijnia, Brechtje Riemersma (afwezig : Douwe de Graaf)

Foto gemaakt door : Jelle Visser

Het Saxofoonorkest 2019

Achterste rij:
Karl Veen, Femmy van Haitsma, Monique Dijkman, Jiska Blaakmeer, Sibbele Wijnia, Laura Dillingh, Wilma Hallema, Jeannet Boverhof, Bernadette Berends, Tanya Nowee, Bertine Meijer

Voorste rij:
Robert Blaakmeer, Leo Smid, Peter de Vries

Het Saxofoonorkest 2018

Achterste rij:
Jaap Kastelein, Jeannet Boverhof, Rob Kat, Robert Blaakmeer.

Middelste rij:
Karl Veen, Nelleke van Veen, Monique Dijkman, Sibbele Wijnia, Leo Smid, Bertine Meijer, Peter de Vries, Brechtje Riemersma.

Onderste rij:
Laura Dillingh, Tanya Nowee, Femmy van Haitsma, Wilma Hallema.

Het Saxofoonorkest 2015

Karl Veen, Femmy van Haitsma, Andrea Kramer, Sibbele Wijnia, Monique Dijkman, Liesbeth Koops, 
Myrthe Spoelstra, Tanya Nowee, Bertine Meijer, Jeannet Boverhof, Nelleke van Veen, Wilma Hallema, Robert Blaakmeer, Peter de Vries, Leo Smid

Het Saxofoonorkest 2011

Achterste rij :
Liesbeth Koops, Willma Hallema, Nelleke van Veen, Jet Wassink, Bertina Meijer, Leo Smid,
Ammerens Menage, Andrea Kramer, Klaas IJkema, Monique Dijkman, Sibbele Wijnia, Karl Veen.

Voorste rij : 
Janny van Slooten, Petra Elzinga, Femmy van Haitsma

Het Saxofoonorkest 2005

Achterste rij : 
Siebregta Hoekstra, Leo Smid, Wilma Hallema, Koos Joritsma, Cor Roelofsen, Ruurd Dijkstra, Karl Veen, Karen Anjema, Tjalling de Boer.

Voorste rij : 
Sibbele Wijnia, Andrea Kramer, Femmy van Haitsma, Petra Elzinga, Douwe de Graaf