Nieuwjaarsconcert met Koor Full Colour
van de muziekschool A7