Vrijdag 29 september 2010
Afscheid van Karl ‘Saxofoon’ Veen

Na precies 40 jaar als docent saxofoon verbonden te zijn geweest aan de Meldij, heeft Karl Veen besloten om met ingang van 1 september j.l. gebruik te maken van de FPU regeling.


Tijdens zijn loopbaan is Karl Veen op muzikaal gebied van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de Meldij en voor de saxofooncultuur in Smallingerland en de noordelijke regio.

Niet alleen op gemeentelijk gebied maar ook provinciaal, landelijk en internationaal geniet hij bekendheid als docent, arrangeur, dirigent, restaurateur en promotor van de saxofoon in al zijn verschijningsvormen. Het afscheid van Karl Veen vondt plaats op vrijdag 24 september in het Karmelklooster te Drachten.